Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Контакти > Велико Търново

Нашите счетоводни къщи в страната

Счетоводни услуги от Крестън БулМар - Велико Търново

Счетоводна къща Крестън БулМар Велико Търново е основана през 1998г., тогава под името "Алърков". Кантората предлага всички услуги на консултантската група Крестън БулМар. Специализирана е в осъществяването на цялостен финансов и счетоводен мениджмънт. Екипът ни е високо квалифициран и притежава необходимия опит за професионално счетоводно обслужване.

Офисът ни във Велико Търново е сред най-реномираните счетоводни къщи в града и се радва на популярност и доверие сред клиентите си.

Велико Търново - Иван Алърков

Лице за контакт

Управляващ съдружник на Крестън БулМар във Велико Търново е Иван Алърков.

Телефон: (062) 649 993

E-mail: alt

 

Местоположение на офиса ни във Велико Търново

icon

Туризъм във Велико Търново

Изглед от Велико Търново

Икономическото развитие на Велико Търново е тясно обвързано с няколко приоритетни цели – развитие на туризма, добра инфраструктура, регионална конкурентноспособност, качествена институционална среда. Туризмът е най-съществен сред тези фактори, поради многото исторически забележителности, разположени в този край.

Огромно значение за търновска област има културно-познавателния маршрутен туризъм, в който престоят на областната територия е лимитиран, деловият и конгресният туризъм също е налице, макар да е с много по-кратък престой. Като изключения може да се наблюдават развитие на стационарен туризъм (като например ски туризъм). Наскоро обаче е налице, въпреки в не дотолкова големи мащаби, установяване на селски туризъм.

Във Великотърновска област за курорти с съществено местно значение са обявени Eлена и Златарица, както и Овча Могила и  Вонеща вода, които са балнеоложки курорти, също със съществено туристическозначение. В това отношение областта няма възможността да съперничи на редица други области с висока концентрация на курорти по например Черноморието или в Южна и Югозападна България, но въпреки това е сред малкото области в Северна България със сравнително голям брой курорти.

В област Велико Търново съществуват над 30 центрове и ареали за развитие на туризма и отдиха. Като селища с високо изявени туристически функции са оценени Велико Търново, Свищов и Арбанаси, които са средища на познавателен туризъм, Елена (планински), както и Вонеща вода (балнеоложки). Ясно е откроено доминирането на центровете и местата, които предлагат възможности за краткотраен престой и тяхната концентрация в общините Елена и Велико Търново.

Голяма част от селищата, които притежават туристически функции, дълго време са били с много малък потребителски капацитет (около 10 – с до 50 легла, по-малко от 10 – с 51-100 легла, 8 – със 101-250 легла) и следователно най-малките от тях са силно засегнати от преубразованията в туризма през 90-те години (закриване на заведения, ниска заетост). В същото време е нужно да се открои, че на доста места съществуват незавършени обекти, които са били предназначени за туристически функции.

Все пак, днес туризма във Велико Търново е основният фактор, на който се крепи икономиката на областта. Счетоводството във Търново се извършва от малки фирми, и работи предимно за заведенията, ресторантите и хотелите в града.

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter