Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Блог > Практически ДДС справочник

Практически ДДС справочник

Блог за счетоводни информации и публикации

ДДС

Един от водещите сайтове на медийната група на Kreston BulMar balans.bg публикува наскоро удобен и практичен ДДС справочник, който има за цел да представи максимално кратко и ясно по-съществените клаузи от Закона за Данъка върху добавената стойност и правилника към него. Текстовете обхващат важни понятия и дейности, свързани с:

  • начисляване, внасяне, отчитане и деклариране на ДДС,
  • разпоредби и актове, свързани със ЗДДС;
  • условия за съхраняване на ДДС документи и отчети;
  • фактуриране, дебитни и кредитни известия
  • право на данъчен кредит
  • разяснени са основни понятия като Получател, Доставчик и Облагаема стока
  • общо 34 параграфа от най-важните клаузи в Закона за ДДС.

Чрез цветова легенда можете лесно да се ориентирате на коя клауза следва да се обърне по-голямо внимание, тъй като би могла да доведе до сериозен пропуск, водещ след себе си директна вреда. Цветовата схема е както следва:

  • Черно квадратче – основна клауза
  • Оранжево квадратче - клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск
  • Червено квадратче - клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск

Справочникът няма претенцията да следва стриктно ЗДДС, а да създаде изчерпателна класификация на основни понятия и да улесни откриването на релевантната информация при решаването на конкретен казус.

За стриктно прилагане на ЗДДС, следва да се изпълняват всички указания на НАП за правилно тълкуване на закона, съдебната практика на ВАС и на Европейския Съд във връзка с дела, касаещи ЗДДС.

 

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter