Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Блог > График за отпуски

График за отпуски

Блог за счетоводни информации и публикации

График за отпуски

С настъпването на новата година, особена актуалност отново получи темата за изготвяне на Графици за ползване на платен годишен отпуск. В тази статия ще обобщим по-важното, което е нужно да се знае по темата.

Чл. 173 от КТ и Наредбата за раб. време, почивки и отпуските налагат изискване към всеки работодател да утвърди График за ползване на платения годишен отпуск преди началото на всяка календарна година. Това се прави с цел всички служители да могат да ползват своя платен годишен отпуск до края на годината, за която този отпуск се полага. Деловодителите във фирмите все още се чувстват несигурни и имат нужда от примерни бланки и разяснения. По тази причина изготвихме примерна процедура за изготвяне на графика.

Пример за изготвяне на График за отпуски

Стъпките долу не се изискват от КТ или от друг закон, а са само предложение за процедура, с помощта на която може да направите График за ползване на платени годишни отпуски, който да бъде законово-съобразен.

  1. Издава се заповед за съставяне на График за отпуски от управителят или от друго отговорно лице във фирмата. В тази заповед трябва да се определи отговорник за процедурата, който да уведоми всичките служители на предприятието или фирмата и да им предостави „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”.
  2. Всеки един служител трябва да получи бланка „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”, да попълни документа, да го подпише и да го предаде. Когато се заявяват датите трябва да се вземе предвид и отпуската, натрупана от предходни години. Отпуска, която се прехвърля от стара в настояща година не трябва да е над 10 дни.
  3. Всичките заявления от служители се обединяват в предварителен график, който се обсъжда и съгласува между ръководството на организацията, представители на синдикати и представители на служителите. Може обсъждането да бъде устно.
    Ако се налага се правят промени в графика, които са съобразени с работните процеси в организацията, при условие че всички страни достигнат съгласие.
  4. Изготвя се окончателен График за ползване на отпуските. Този документ се утвърждава със заповед от управителя или от друго отговорно лице във фирмата.
  5. Утвърденият вече график се оповестява на всички работници. Това се документира като всички служители се подписват в Списък на запознатите с графика.
  6. Графикът за отпуски се поставя на видно място, където да е достъпен и удобен за ползване за всички служители.

Всички горе-изредени документи могат да бъдат свалени от сайта balans.bg

Ако имате нужда от още информация и разяснения по въпроса за изготвяне на График за отпуски, може да гледате видео семинар от Accounting Seminars, на който лекторът Георги Димитров (специалист ТРЗ и обработка на заплати в Крестън БилМар) разглежда задълбочено всички основни моменти и възможни казуси по изготвянето на графика. Откъс от семинара може да прегледате тук, а целият семинар е достъпен за гледане на сайта на семинарите.

 

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter