Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Приемане на съдружник в събирателно дружество

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Приемане на съдружник в събирателно дружество Баланс

На 30 септември 19… год. салдата на сметките от главната книга на фирмата X и Y са следните:

  • X – капиталова с/ка 50 000 лв., Y – капиталова с/ка 25 000 лв., Съоръжения 28 000 лв., Амортизирани съоръжения 3 500 лв., Магазин (стара наличност) 52 300 лв., Покупки 466 690 лв., Покупни разноски 1 750 лв., Получени отстъпки 2 280 лв., Продажби 492 800 лв., Направени отстъпки 4 850 лв., Каса 7 660 лв., Полици за събиране 8 900 лв., Банки 13 500 лв., Клиенти 6 500 лв., Доставчици 7 360 лв., Полици за изплащане 19 150 лв., Общи разноски 18 940 лв., Разноски по продажби 5 290 лв., Разни загуби 480 лв., Разни печалби 1 210 лв., X – текуща с/ка (кредиторна) 1 400 лв., Y – текуща с/ка (кредиторна) 12 160 лв.
  • Дружеството X и Y е прекратено на 30 септември 19… год.
  • На същата дата се образува ново дружество между бившите съдружници и г-н Z. То е събирателно с капитал 150 000 лв. от равни части на всеки от тримата съдружници.
  • По общо съгласие стоките в магазина са оценени за 62 000 лв., а фирмата за 10 000 лв. Една експертиза оценява стойността на съоръженията за 20 000 лв. Глобално намаление от 850 лв. е направено на номиналната стойност на креансите, за да се компенсират рисковете от не плащане.
  • Остават за изплащане общи разноски за 750 лв. Предплатените разноски и отнесените към общите разноски неизразходвани материали са оценени по взаимно съгласие за 1 420 лв.
  • X и Y внасят частите си от бившето дружество в този вид, в който те фигурират в счетоводството след съответните корекционни записвания.
  • N. В. Преди всекакво разпределение на чистите резултати, лихвите на капитала, изчислени по 5% годишно, се отнасят в текущите с/ки на съдружниците, а освен това, г-н Y се кредитира, като управител на фирмата, с определеното от договора възнаграждение от 5% върху търговските печалби от годишните продажби, след спа-дането на разноските по продажби. След това, чистите резултати се разпределяте пропорционално на капиталите.

Иска се:

  1. Корекционните и приключителни статии в дневника на дружество X и Y.
  2. Статиите за откриване в дневника на дружество X, Y & Сие. На 1 октомври Z внася 50 000 лв. в дружествената каса. Капиталовата вноска на Y е допълнена чрез прехвър-ляне на необходимата сума от текущата с/ка на X, като двамата съдружници вън от дружеството ще уредят сметките си по тази операция.
  3. Баланса на 1 октомври.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter