Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Приключване, баланс и откриване на ново

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Приключване, баланс и откриване на ново

На 31 декември 1930 год. събирателното дружество Пенев, Димитров & Сие, Варна, има следните обороти по с/ките в главната книга:

Недвижими имоти 360 000 360 000
Мобили 45 000 45 000
Каса 348 000 296 000 52 000
Стоки 438 500 440 000 1 500
Римеси 180 000 115 000 65 000
Ценни книжа 15 000 16 000 1 000
Дебитори 210 000 150 000 60 000
Акцепти 140 000 185 000 45 000
Капитал на Пенев 250 000 250 000
Капитал на Димитров 250 000 250 000
Текуща с/ка 95 000 128 000 33 000
Кредитори 173 000 220 000 47 000
Лихви и сконто 9 500 12 000 2 500
Частна с/ка Пенев 10 000 10 000
Частна с/ка Димитров 30 000 30 000
Общи разноски 27 500 27 500
Амортизационен капитал 22 500 22 500
Безнадеждни вземания 3 000 3 000
ОБЩО 2 084 500 2 084 500 652 500 652 500

Годишното приключване се извършва при следните инвентарни данни:

 1. Амортизациите са: за недвижимите имоти 5%, а за мобилите 10%.
 2. Констатирани са стокови разлики: липса 2 500 лв. и излишък 1 200 лв.
 3. Наличността на стоките се оценява на 125 000 лв.
 4. Сконто на п/ци за събиране 540 лв.
 5. Ценните книжа се оценяват на 2 500 лв.
 6. Загуби от курсовете по с/ките на чуждестранните дебитори 1 400 лв.
 7. Сконто на п/ци за изплащане 450 лв.
 8. Начислени са лихви върху капиталите на съдружниците 8%.
 9. Начислени са по текущата с/ка: лихви 800 лв., комисиона 150 лв. и порто и герб 25 лв.
 10. Печалби от курсовете по чуждестранните кредитори 1 600 лв.
 11. Запас от канцеларски материали 120 лв.
 12. Вероятна загуба от съмнителни вземания 4 000 лв.

Иска се:

 1. да се запишат корекционните и приключителните статии;
 2. да се състави годишния баланс;
 3. да се открият с/ките на ново.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter