Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Основаване на съб. д-во, приключване и баланс

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Основаване на събирателно дружество, текущи операции, приключване и баланс

Атанасов, Василев и Стоянов подписват договор, според който основават събирателно дружество. Атанасов се задължава да внесе 100 000 лв., Василев 150 000 лв. и Стоянов 250 000 лв. При откриване на предприятието Атанасов и Василев са задължени да внесат по 100 000 лв., а Стоянов 150 000 лв. След три месеца Василев требва да внесе 50 000 лв., а Стоянов 100 000 лв. Установените печалби и загуби в края на годината се делят: за Атанасов 20%, за Василев 30% и за Стоянов 50%. Според договора всеки от съдружниците има право да тегли от касата на дру-жеството за свои лични нужди: Атанасов 5 000 лв., Василев 6 000 лв. и Стоянов 8 000 лв. Изтеглените суми ще минават по частните им с/ки и ще се покриват с годишните печалби.

 1. Атанасов внася 100 000 лв. в брой.
 2. Василев предава на дружеството разни стоки за 68 427 лв. и в брой 31 573 лв.
 3. Стоянов предава на дружеството полици за събиране за 110 000 лв., които се намаляват със сконто 1 682.70 лв., и в брой 41 682.70 лв.
 4. Василев внася в брой 50 000 лв. Стоянов предава на дружеството ценни книжа за 100 000 лв., които се приемат по курс 96 лв. Разликата от курсовата стойност до 100 000 лв. внася в брой.
 5. Изплатени общи разноски 60 000 лв., купени мобили за обзавеждането за 10 000 лв.
 6. Получени по полиците за събиране 110 000 лв.
 7. Купени стоки за 1 000 000 лв.; от тях в брой за 100 000 лв. и по с/ки за 900 000 лв.
 8. Продадени стоки за 800 000 лв.; от тях в брой за 400 000 лв. и по с/ки за 400 000 лв.
 9. Продадени са ценни книжа за 97 950 лв. в брой.
 10. Получени са от дебиторите 150 000 лв.
 11. Броени са на кредиторите 600 000 лв.
 12. Изтеглени са за лични нужди от Атанасов 5 000 лв., от Василев 6 000 лв. и от Стоянов 8 000 лв.
 13. Сметките се приключват със следните салда: а) Активни: каса (според сметката), стоки 420 000 лв., мобили (с 10% погашение), дебитори 250 000 лв., частните сметки на съдружниците според сметките; б) Пасивни: общ капитал 500 000 лв., кредитори 300 000 лв.

Иска се

 1. Разпределението на резултата да се извърши съгласно договора.
 2. Да се запишат статиите в дневника на събирателното дружество и да се състави годишния му баланс.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter