Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на еднолично предприятие

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на еднолично предприятие

Балансът на П. Николов е следния:

Актив Пасив
Съоръжения 150 000 П/ци за изплащане 260 000
Гаранции 12 000 Доставчици 90 000
Каса 18 000 Разноски за изплащане 8 000
Банка 52 000 Амортиз. на съоръж. 50 000
П/ци за събиране 30 000 Капитал 750 000
Клиенти 160 000 Загуби и печалби 19… 64 000
Стоки 800 000
Общо 1 222 000 1 222 000

П. Николов, който прекратява търговията си, извършва следните ликвидационни операции:

Продава в брой съоръженията за 130 000 лв., а стоките с 10% намаление от костуемата им стойност;

Инкасира една полица за 7 500 лв., а другите сконтира в банката със сконто 400 лв.

Събира дължимите от клиентите суми без 1 000 лв., направена отстъпка на един клиент;

Изтегля депозираните за гаранции суми без 600 лв., удържани от депозитора за изплащането на разноски, непредвидени в последния инвентар;

Изтегля от банката 74 450 лв., салдо по сметката му заедно с лихвите;

Постепенно, с настъпването на падежите, изплаща полиците за изплащане, разноските за изплащане и фактурите от доставчиците. Един от последните прави отстъпка 4% от дължимите му 60 000 лв.

Най-после, П. Николов плаща още разни разноски от 3 500 лв. и приключва книгите си като изтегля касовата наличност.

Иска се:

Да се запишат горните операции в дневника и главната книга на П. Николов.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter