Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Корекционни и приключителни статии

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Корекционни и приключителни статии

Състоянието на сметките по главната книга на едно еднолично предприятие на 31.XII.193… е следното:

  Дебит Кредит
Каса 10 000
Текуща с/ка 70 000
Мобили и обзавеждане 50 000
Стоки 200 000
Клиенти 60 000
Полици за събиране 120 000
Полици в депо 90 000
Капитал 320 000
Амортизация на мобили 38 000
Специална текуща сметка 30 000
Доставчици 53 000
Полици за изплащане 70 000
Търговски разноски 65 000
Лихви и сконто 3 000
Отстъпки 2 000
Продажби на стоки 155 000
Общо 668 000 668 000

Годишното приключване се извършва при следните данни:

  1. Предплатените разноски за с/ка на идната година са 5 000 лв.
  2. Неизплатени търговски разноски за с/ка на текущата година 3 000 лв.
  3. Пресметнати са лихви: по обикновената текуща с/ка 3 000, а по специалната текуща с/ка 4 000 лв.
  4. Амортизация на мобилите и обзавеждането е 4 800 лв.
  5. При инвентаризацията на стоките е намерена липса в количеството оценена за 2 000 лв., а общата оценка на стоките се намалява с 7 520 лв.
  6. От разбора на клиентите е намерено едно вземане от 5 000 лв. за съмнително и за покриване евентуалната загуба от него се предвижда един резерв от 3 750 лв.

Иска се

  1. да се запишат в дневника корекционните и принлючителните статии и
  2. да се изведе годишния баланс.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter