Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Баланс и сметка Загуби и печалби

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Баланс и сметка Загуби и печалби

Да се състави баланса и с/ката Загуби и Печалби на едно предприятие въз основа салдата от сметките му в главната книга след корекционните статии. Групировката в баланса да бъде ясна и рационална.

Амбалаж 2 640.40
Стоки 258 798.60
Доставчици 72 947.40
Неизплатени разноски 675.00
Каса 19 322.20
Суми за гаранции у разни лица  4 280.00
Съмнителни дебитори 8 993.50
Амортизация на обзавеждане 1 720.50
Капитал 200 000.00
Резерв на извънредни разходи 2 534.60
Предплатени разноски 2 950.00
Полици за събиране 21 373.85
Амортизация на мобили 884.00
Клиенти 70 257.30
Сконто и отстъпки на клиенти 350.00
Мобили 8 840.00
Влогова текуща с/ка 48 728.80
Заем от Василев 50 000.00
Полици за изплащане 86 954.70
Фонд за съмнителни вземания 5 800.00
Обзавеждане 3 792.25
Сконто и отстъпки от доставчици 500.00
Учредителни разноски 5 069.20
Сконто на портфейл 150.00

Да се изчисли

Загуби и печалби

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter