Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Откриване, текущи операции и баланс

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Откриване, текущи операции и баланс

Търговецът Велико Гочев Ви поканва да му заведе­те от 1 януари 19... едно редовно счетоводство. До този момент той е водил само главна книга, в която намира­те следните сметки:

  Дебит Кредит
Стоки 42 000 41 800
Каса 10 875 8 640
Клиенти и доставчици 32 840 14 700
П/ци за събиране 8 000 2 000
Акцепти (п/ци за изплащане) 1 800 2 700
Домашни разноски 4 195 -
Разноски при покупка и продажба 1 952 -
Общи разноски 4 200 -

Търговецът Ви заявява, че:

 1. салдата на сметките Каса и П/ци за събиране (в главната му книга) отговарят точно на наличностите в ка­сата и в портфейла;
 2. салдото на с/ката Акцепти показва действителната сума на неизплатените п/ци.

Той Ви съобщава, че освен това притежава:

 1. стоки в магазина за 14 000 лв.;
 2. мобили купени за 4 000 лв. пре­ди 4 години (търговецът иска мобилите да бъдат амор­тизирани напълно в течение на 20 год.).

Вие класирате отделно клиентите и доставчиците и намирате, че:

 • клиентите имат дебитни салда за 24 140 лв.;
 • доставчиците имат кредитни салда за 6 000 лв.

Вие забелязвате, че в общите разноски се намират 1 500 лв. за предплатен наем за 6 месеца от 1 октомври миналата година.

Въз основа на тези данни Вие откривате дневника на 1 януари 19...

През годината до 31 декември са били извършени следните операции:

 • Продадени стоки за 54 000 лв.
 • Купени стоки за 38 000 лв.

N.В. За опростяване на задачата приемаме, че тези операции са извършени в брой.

Всички клиенти са изплатили с/китe си в брой. На некои доставчици е платено с всички п/ци от портфейла, а на останалите в брой.

Всички п/ци за изплащане са платени на падежите.

 • На 1 април търговецът предплатил наем за 6 месеца.
 • На 1 октомври търговецът е платил наем за 6 месеца.
 • На 1 ноември той изпратил на консигнация на Арнаудов, комисионер в Бургас, стоки за 60 00 лв. На 15 де­кември Арнаудов съставил с/ка за продажбата, според която чистото произведение възлиза на 7 400 лв., платими след 3 месеца.

През годината търговецът изплатил: за разноски по продажби и покупки 2 340 лв.; за комисиони 1 850 лв.; за общи разноски 3 950 лв.; за домашни разноски 4 200 лв. От­крита е била текуща с/ка в Търговска Банка, в която е внесено 25 000 лв.

Иска се:

 1. да се запишат операциите за текущата година.
 2. да се състави баланса на 31 декември, като се знае, че:
  а) извлечението от тек. с/ка показва 390 лв. лихви в полза на търговеца;
  б) на 29 декември един пожар напълно унищожил останалите в магазина стоки, които не са били осигурени.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter