Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на събирателно дружество I

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на събирателно дружество

Балансът на събирателното дружество Изановъ & Петровъ, въ ликвидация, на 1 юлий 19.. г. е следния:

Актив Пасив
Каса 42 500 Акцепти 17 300
Стоки 158 600 Кредитори 14 600
Римеси 24 800 Капитал на Иванов 150 000
Дебитори 35 900 Капитал на Петров 75 000
Мобили 7 400 Запасен капитал 12 300
Общо 269 200 269 200

Ликвидацията се извършва в продължение на месец юли по следния начин:

  1. Част от стоките (по баланс 95 200 лв.) са продадени в брой за 104 830 лв., а другата част била отстъпена на съдружника Иванов по балансова с/ст с 5% отстъпка.
  2. Броени срещу акцептитe: с срок през месец юли 4 000 лв.; със срок след юли 9 350 лв. при номинална сума 9 500 лв., а останалите са поети за изплащане от съдружника Иванов.
  3. Броени срещу кредиторните с/ки: със срок през месец юли 3 200 лв.; със срок след месец юли 5 700 лв. при номинална сума 6 000 лв., а останалите са приети за изплащане от съдружника Иванов.
  4. Получени от римесите: със срок юли 6 500 лв.; със срок след юли 11 750 лв., при номинална сума 12 000 лв., а останалите с прехвърлени на съдружника Петров.
  5. Получени от дебиторните с/ки 15 400 лв., а останалите са прехвърлени върху съдружник Иванов с 10% отстъпка.
  6. Мобилите са отстъпени на Иванов с 10% отстъпка.
  7. Запасният капитал се разпределя пропорционално на капиталите.
  8. Установеният резултат от ликвидацията също се дели пропорционално на капиталите. Касовата наличност покрива задълженията по с/ките им.

Иска се:

Да се запише ликвидацията в дневника на събирателното дружество.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter