Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Образуване на събирателно дружество

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Образуване на събирателно дружество

На 31 март 19… год. салдата на сметките от главната ми книга са следните:

  • Капитал 75 000 лв., Мобили 18 000 лв., Амортизирани мобили 3 500 лв., Фирма 20 000 лв., Покупки 498 990 лв., Покупни разноски 1 750 лв., Получени отстъпки 220 лв., Продажби 492 000 лв., Направени отстъпки 850 лв., Разноски по продажби 4 930 лв., Полици за събиране 9 000 лв., Каса 7 500 лв., Банки 13 660 лв., Дебитори 5 400 лв., Кредитори 6 200 лв., Полици за изплащане 19 850 лв., Разни печалби 270 лв., Общи разноски 16 810 лв., Разни загуби 150 лв.
  • Аз образувам събирателно дружество заедно с Д. Костов, в което внасям моя актив и пасив както ги показва счетоводството ми след необходимите корекции.
  • По взаимно съгласие ние оценяваме моите мобили на 12 500 лв., фирмата на 25 000 лв. и стоките на 36 500 лв. Едно глобално намаление от 450 лв. е направено на креансите ми за покриване разноските по инкасирането и рисковете от не плащане.
  • Салдото от резултатите се прехвърля в с/ка Капитал. Получената по този начин чиста сума на вноската се увеличава до сума делима на 5 000 лв. чрез отнасяне в моя с/ка на една допълнителна сума (по-малка от 5 000 лв.), която ще требва да внеса в брой в срок от 3 месеца.
  • Вноската на моя съдружник е равна на моята.

Иска се:

  1. Корекционните и приключителни статии в моя дневник (31 март).
  2. Статиите в дневника на дружеството (1 април). На 1 април Костов внася в касата 10 000 лв. и прехвърля на името на дружеството една сума от 40 000 лв., която фигурира в кредит на сметката му във Варненска Популярна Банка, а остатъка ще внесе на 3 април.
  3. Да се състави баланса на дружеството на 3 април.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter