Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Откриване, приключване и анализ на баланса

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Откриване, текущи операции, приключване и критически анализ на баланса на фабрично предприятие

В началото на годината балансът на едно акционерно индустриално дружество е следния:

Актив Пасив
Първоначално обзавеждане 12 000 Капитал 250 000
Машини и инструменти 80 000 Разни кредитори 48 600
Фабрични недвижимости 90 000 Работнически заплати 1 500
Патенти 20 000 П/ци за изплащане 27 900
Сурови материали 21 600 Резерви 15 000
Производство I 7 500 Амортизации 36 000
Производство II 9 200
Фабрикати 30 000
Каса 3 100
Банки 29 500
Разни дебитори 76 100
Общо 379 000 379 000

Извършените през годината операции могат да се резюмират както следва:

  • Купените сурови материали: в кредит за 250 000, в брой за 120 000 и срещу чекове за 130 000; за тези покупки са броени разноски 4 750.
  • Продадени са в кредит суроеи материали за 12 000 (с печалба 10% от продажната цена).
Употребени сурови материали:
в производство I
в производство II

416 000
35 000
Изплатени работнически заплати 181 000
Разпределение на работническите заплати:
за производство I
за производство II

73 000
109 000
Купени в кредит разни машинни части, на
които стойността се разпределя:
на производство I
на производство II


2 000
1 800
Платени: фабрични разноски
разноски по продажби
общи разноски

63 800
24 000
17 300
Разпределение на фабричните разноски:
на производство I, 40% от работническите заплати.
на производство II, 50% от работническите заплати.
Костуемата стойност на полуфабрикатите,
минали от производство I в производство II, е

512 400
Костуемата стойност на предадените в
магазина фабрикати от производство II, е

698 700
Продадени фабрикати за
от които 115 600 в брой, 341 250 чрез банкови
преводи, а остатъкът в кредит.
759 850
Костуемата с/ст на продадените фабрикати е 687 450
Получени полици от клиентите 308 500
Сконтирани в банките полици за 197 400
Сконто 920
Получени в брой от клиентите 42 000
Предадени на достав. клиентски п/ци за 96 000
Подписани п/ци и предадени на доставчиците 85 350
Чекове срещу банките, предадени на доставчиците 64 600
Изплатени полици 92 700
Внесени в банките 104 270
Изтеглени от банките 459 800

Иска се:

  1. да се запишат горните операции в дневника и главната книга на дружеството.
  2. да се извършат корекционните и приключителни записвания и да се състави баланса на предприятието.

Сведения за използване:

Наличност по костуема стойност:

Сурови материали 64 650
Фабрикати 41 000
Производство I 15 300
Производство II 29 900

Амортизации:

а) за общи разноски: първоначално обзавеждане 20%
б) за фабрични разноски: машини и инструменти 10%, патенти 25%, фабрични недвижимости 4%

Банките дължат в капитали и лихви 17 480
Съмнителни дебитори 10 000.Вероятна загуба 4 500
Разноски за изплащане: общи разноски 2 085
Разноски по продажби

Предплатени разноски:

Фабрични разноски (доставки за работилниците) 1 000
Общи разноски 450
Сконто на полиците за събиране 120
  1. да се направи критически анализ на баланса и на годишните резултати.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter