Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Текущи операции, баланс на предприятие

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Текущи операции, поверителен баланс на фабрично предприятие

Проверителният баланс на сметките по главната книга на 30.IV.19...г. е:

Капитал 2 750 000 2 750 000
Общи разноски 42 600 42 600
Сконто и банкови разноски 3 500 3 500
Разни загуби и печалби 1 200 500 700
Земи и постройки 800 000 800 000
Съоръжения 1 417 500 1 417 500
Амортизирани средства 250 000 250 000
Сурови материали 2 300 000 1 980 000 320 000
Работилници 2 357 600 2 341 400 16 200
Фабрикати 2 613 000 2 200 000 413 000
Амбалаж 34 000 29 500 4 500
Заплати и надници 176 000 169 000 7 000
Фабрични разноски 187 000 198 000 11 000
Продажби 2 200 000 2 535 000 335 000
Каса 2 910 000 2 800 000 110 000
Банка 3 060 000 2 920 000 140 000
Полици за събиране 1 170 000 1 110 000 60 000
Клиенти 2 500 000 2 295 000 205 000
Доставчици 1 826 000 1 950 000 124 000
Полици за изплащане 1 240 000 1 310 000 70 000
24 838 400 24 838 400 3 540 000 3 540 000

През май са извършени следните операции:

Платени фабрични разноски 31 500
Получени от клиентите полици за събиране 178 000
Жиросани на доставчиците полици за събиране 54 000
Предадени на работилниците сурови материали 435 000
Изплатени работнически заплати 36 800
Издадени на доставчиците полици за изплащане 152 000
Изтеглени от банката 130 000
Внесени в банката 285 000
Купени: сурови материали
амбалажни материали
470 000
18 000
Изработени работнически заплати,
влизащи в костуемата стойност
35 000
Фактуриране на клиентите: фабрикати
амбалаж
542 000
7 500

Общите фабрични разноски се включват в костуемата стойност в размер 10% от стойността на суровите материали.

Платени: на доставчиците
за общи разноски
за полици на изплащане
65 000
9 500
53 000
Събрани от клиентите 282 000
Отпадъци получени от производството
и веднага продадени в брой за
5 000
Сконтирани в банката полици за
са одържано сконто от
40 000
250
Издадени срещу банката чекове за
заповедтта на доставчиците за
137 400
Костуемата стойност е:
на продадени фабрикати
на незавърш.
(остатъкът е предаден е магазина).

491 500
26 000

Иска се:

  1. да се запишат горните операции в дневника и главната книга.
  2. да се състави проверителния баланс в края на месеца.
  3. от този баланс да се извлекът най-интересните сведения относно състоянието на предприятието и получените резултати.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter