Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Текущи операции на фабрично предприятие

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Текущи операции на фабрично предприятие

Едно индустриално предприятие има разни магазини и работилници за три производствени степени (А, В и С) на главния фабрикат.

Наличността в началото на месеца е:

 • Магазин на сурови материали: 180 000 кг. По 3 лв.
 • Магазин А (полуфабрикати от производство А) 50 000 кг. по средна цена 3.80 лв.
 • Магазин В (полуфабрикат от производство В) 75 000 кг. по средна цена 4.56 лв.
 • Магазин С (фабрикати от производство С) 90 000 кг. от средна цена 5.30 лв.
 • Работилниците А, В и С са празни.

До края на месеца са извършени следните операции:

 • Купени сурови материали 140 000 кг. по 3.20 и 80 000 кг. по 2.80 лв.
 • Предадени сурови материали на производство А: 200 000 кг.
 • Предадени полуфабрикати и фабрикати:
  - от производство А на магазин А – 200 000 кг.
  - от магазин А на производство В – 240 000 кг.
  - от производство В на магазин В – 239 131 кг.
  - от магазин В на производство С – 200 000 кг.
  - от производство С на магазин С – 200 000 кг.

Продадени в брой по 5.40 лв. 1 700 кг. полуфабрикати В от магазин В, а на разни клиенти в кредит 12 431 кг. от същите полуфабрикати по 5.50 лв.На разни клиенти в кредит са продадени 220 000 кг. фабрикати С от магазин С по 6.50лв.

Инвентарът в края на месеца показва, че работилниците са празни , а в магазините има: в магазина за сурови материали 200 000 кг. в магазин А 10 000 кг., в магазин В 100 000 кг., в магазин С 70 000 кг.Констатираните остатъци нямат никъква цена.

Платените през месеца работнически заплати се разпределят:

 • Производство А 94 000
 • Производство В 143 200
 • Производство С 113 528

Общите производствени разноски се разпределят според работническата заплата: 50% за производство А, 40% за производство В и 25% за производство С.Разноските по продажби за месец са 76 680, а същинските общи разноски са 80 000.От общите производствени разноски са платени 80 660 и полици за изплащане за 572 000.От клиентите са получени 125 000 в брой и чекове , които веднага са предадени в банката за отнасяне в сметка.Изтеглените от банката суми възлизат на 1 170 000.

Иска се:

 1. Да се калкулират средните костуеми стойности на наличните сурови материали и на продуктите в магазина за разните производствени степеи.
 2. Да се запишат в дневника статиите за извършените през месеца операции.
 3. Да се пресметне чистата печалба, предполагайки, че посочените коефициенти са позволили точното пресмятане на общите производствени разноски.
 4. Общите производствени разноски, които се плащат всяка година наведнъж (осигуровки, данъци и пр.) са пресметнати на 74 000.Останалата част от общите производствени разноски е образувана от амортизацията на машините и инструментите.
  Каква трябва да бъде тяхната годишна сума, ако коефициента за разпределянето на разноските са точни и ако месечните плащания на работническите заплати и на разните производствени разноски са приблизително еднакви?
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter