Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на акционерно дружество

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на акционерно дружество

Акционерно дружество с капитал 600 000 лв., разделен на 1 200 акции, ликвидира при следния баланс:

Актив Пасив
Каса 1 000 Акцион. капитал 600 000
Стоки 150 000 Кредитори 61 000
Римеси 30 000
Машини 180 000
Недвижими имоти 240 000
Добитори 60 000
661 000 661 000

През ликвидационния процес са извършени следните операции:

  • Продаден: част от стоките (кост.ст. 100 000) за 108 600 в брой; част от машините (кост.ст 110 000) за 104 000; получено с/у римесите 29 400; изплатено на кредиторите 61 000; изплатени разходи по ликвидация 2 000; събраната сума е разпределена между акционерите по 150 лв. на акция.
  • Продадени останалите стоки за 52 000 и машините за 62 000 в брой.Продадени недвижимите имоти за 225 000.Получен от дебиторите 53 500.Изплатени разходи по ликвидацията 3 000.Събраната сума е разпределена между акционерите.

Иска се:

Да се запишат в дневника статиите за ликвидацията.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter