Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Текущи операциии баланс на акционерно д-во

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Текущи операции, приключване и баланс на акционерно дружество

На 1 декември акц. дружество Х има следните салда по сметките си в главната книга:

Дебит Кредит
Каса 15 000
Текуща сметка 13 000
Мобили и обзавеждане 27 000
Стоки 130 000
Клиенти 20 000
Полици за събиране 110 000
Протестирани полици 5 000
Документи на инкасо 10 000
Общи разноски 15 000
Комисиона 6 000
Курсови разлики 2 000
Разноски по продажби 3 000
Акционерен капитал 250 000
Запасен капитал 10 000
Амортизационен капитал 6 000
Доставчици 30 000
Полици за изплащане 15 000
Чуждестранни кредитори 12 000
Продажба на стоки 32 000
Лихви и сконто 32 000
356 000 356 000

Текущи операции през декември356 000356 000

1. Продадени стоки:
по открити с/ки за 30 000
с наложен платеж за 20 000
с предадени документи до наша банка за инкасиране стойноста за 20 000 70 000
2. Броени с разноски по продажбата:
за наша сметка 1 000
за сметка на клиентите 2 000 3 000
3. Получени с от клиентите п/ци за 20 000
Върху същите п-ци е пресметнато сконто 200
4. Дисконтирани в банката полици за 50 000
при дисконт и комисиона. 2 000
Чистата сума е мината в текущата сметка
Инкасирани от банката наши документи за 25 000
при комисиона 200
6. Заплатите на служащите се 10 000
7. Костуемата с/ст на продадените стоки е 48 000
8. Разноски по проверка на стоките 1000
9. Неизразходвани канцеларски материали за 1000
10. От записаните в наша полза лихви за
с/ка на идещата година с 1 000
11. Лихви по тек. с/ка до 31 декември 2 000
12. Амортизация на мобилите и обзавеждането
10 % върху 30 000 3 000
13. Вероятната загуба от протестираните п-ци е 3 000

Иска се:

Въз основа на горните данни:

  1. да се запишат текущите и приключителни статии
  2. да се състави годишния баланс.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter