Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Откриване, операции и баланс на акционерно д-во

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Откриване, текущи операции и поверителен баланс на акционерно дружество

Акц. дружество "Братя Милчеви" на 1.01.19... има следния встъпителен баланс:

Актив Пасив
Каса 10 000 Акционерен к-л 500 000
Текущи с/ки 80 000 Запасен к-л 20 000
Инвентар и обзавеж. 70 000 Амортизац. к-л 15 000
Вина-собств. произв. 200 000 Акцепти 148 000
Вина-импортни 50 000 Кредитори 32 600
Магаз. за дреб. прод. 202 600 Преоценка на вината в складовете 46 520
Дебитори 60 000
Римеси 90 000
762 000 762 000

Текущи операции:

2.1. Сключен договор с фирмата Rederer & Co Бордо, за доставка на 10 варела вино, cif Варна, за frs 19 500 (по курс 455 лв. За 100 frs).Изплащането ще се извърши чрез акцепт на трета от Винер-банк, Париж , кореспондент на Търговската Банка, Варна.Предадени в Търговската Банка в депо с/у акцептният ни кредит римеси за 80 000.

5.1. Постъпили от магазините за дребни продажби 13 215.

12.1. Търговската Банка съобщава, че нейният коренспондент в Париж е акцептирал третата, издадена от фирмата Rederer & Co за frs 19 500 и, че коносамента за изпратеното вино се намира в банката.
Търговската Банка ни открива кредит в размер на 100 000 лв.За покриване на третата издаваме чек с/у с/ката ни за frs 19 500 по курс 475.
Коносаментът е получен от Търговската Банка и е предаден на Кръстев & Господинов за обезмитяване на стоката, за което им е броен аванс от 10 000.

20.1. Получено от магазините за дребни продажби 18 230.

25.1. Получена с/ка от Кръстев & Господинов за обезмитяване на виното , според която са броили 17 500.
Изпратени в магазинът вина по костуема стойност:
от собствено производство за 25 000 и от импортни за 10 000.

31.1. Броени за доставката до склада на виното от Бордо 120 лв., което е калкулирано и записано в стоковата книга.

31.1. Начислени са лихви по тек. с/ка 466
Получени от магазинът за дребни продажби 11 860.
Костуемата стойност на продадените вина в магазина е 34 644.

Амортизацията на инвентаря е 10%.

Заплатите за януари са 10 000.

Иска се:

Да се запишат тек. операции за януари и да се състави проверителния баланс.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter