Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Образуване на акционерно дружество I

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Образуване на акционерно дружество

Едно акционерно дружество е основано с капитал 2 000 000 лв., раздълен на 4 000 акции по 500 лв. От тези 4000 акции:

  • 2 400 с напълно изплатени
  • 1 400 с изплатени с ¾
  • 200 с изплатени с ½

По причина на големи загуби, извънредното общо събрание на акционерите решава да се намали капитала с 2/5, като две стари акции се размънят с една нова от 600 лв. напълно внесени, след събирането на невнесените суми срещу неизплатените 1 600 стари акции.

Иска се

Да се запишат статиите в дневника на дружеството.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter