Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Образуване на командно дружество II

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Образуване на командно дружество II

Да се заведат книгите на командитното дружество Пашев & Сие, основано преди месец, и да се запишат статиите за операциите, които са извършени след основаването му.

От дружествения договор се вижда, че капитала е 200 000 лв., половината от който ще бъде внесен от Пашев, комплементар; 50 000 лв. от Баев, комплементар и 50 000 лв. от Стефанов, командитист. Пашев внася една постройка оценена на 75 000 лв., а Баев внася съоръжения за 32 500 лв. Съдружниците представят фактури и сметки за извършени от тях плащания за с/ка на дружеството: 12 000 лв. броени от Пашев за ремонт на постройката и за обзавеждане и 6 500 лв. броени от същия за пътни разноски, публикации, данъци и пр.; Стефанов представя фактури за: мобили 5 000 лв., съоръжения и инструменти 23 800 лв. и сурови материали 25 370 лв.; една разписка от Търговска Банка удостоверява, че Баев е внесъл 15 000 лв. за с/ка на дружеството.

Днес Пашев внася в дружествената каса остатъка от своя капитал.

Баев допълва капитала си, като поставя на разположение на дружеството строителни материали (цимент, вар, тухли и пр.), които ще послужат за изпълнение на проектираното разширение на постройката.

Иска се:

Да се запишат статиите и да се състави баланса на днешна дата.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter