Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Образуване на командно дружество I

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Образуване на командно дружество I

Едно командитно дружество се образува под името Радев & Сие, в което Казаков влиза като командитист с ка-питал от 200 000 лв. Капиталите са пропорционални на числата 5 и 3.

Дружеството поема активното и пасивно състояние на Радев с посочените по-долу изменения:

Актив Пасив
Търговска банка 10 000 Полици за изплащане 7 500
Недвижимост 30 000 Амортиз. на недвижимости 1 200
Полици за събиране 4 000 Амортиз. на моб. и мат. 2 000
Каса 6 500 Капитал 100 000
Магазин 40 000 Доставчици 10 500
Клиенти 25 000 Загуби и печалби 4 300
Мобили и материали 10 000
Общо 125 500 125 500

Дружеството поема недвижимостта за 35 000 лв., а стоките с едно намаление от 10%. Съдружникът Радев се съгласява на едно намаление на клиентите с 1 400 лв. за съмнителните вземания. Дружеството записва това намаление и го показва в баланса си. Обратно, клиентелата на Радев се приема за 10 000 лв.

Иска се:

  1. Да се запишат статиите за ликвидиране предприятието на Радев.
  2. Да се открият книгите на командитното дружество, като се знае, че Радев допълва делът си с парична вноска в Търговска Банка, а Казаков внася в касата 50 000 лв., и остатъка в облигации от 6,5% Държавен заем.
  3. Да се състави началния баланс на дружеството, като перата се групират в общоприетия ред.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter