Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на съб. д-во поради смърт на съдружник

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на събирателно дружество поради смърт на съдружник

Балансът на събирателното дружество X и Y е следния:

Актив Пасив
Фирма 20 000 Х капиталова с/ка 60 000
Фабрични съоръжения 36 000 Y капиталова с/ка 90 000
Търговски съоръжения 5 000 Полици за изплащане 36 000
Гаранции 1 000 Кредитори 95 000
Сурови материали 150 000 Амортизации 8 000
Производство 40 000 Y текуща сметка 5 000
Каса 7 000
Дебитори 16 000
Загуби и печалби 18 900
Х текуща с/ка 100
Общо 294 000 294 000

Y умира. В съгласие с наследниците на своя съдружник, X пристъпва към ликвидация при следните условия:

  1. Дружеството А & Сие купува фирмата за 10 000 лв., фабричните съоръжения за 30 000 лв., търговските съоръжения за 4 500 лв., суровите материали и незавършените фабрикати по инвентарната оценка.
  2. Ликвидатора инкасира сумата от тази продажба. Той изтегля гаранциите без една сума от 130 лв., дължима за консумирано електричество след инвентаризацията, събира креансите, намалени с 300 лв. сконто, и плаща полиците и дълговете. Най-после, той разпределя останалите в касата суми и приключва книгите на дружеството.

Иска се:

Да се запишат статиите в дневника на дружеството.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter