Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Задачи по счетоводство Сборник от Задачи по Счетоводство

В този раздел публикуваме интересни задачи от изданието "Сборник от Задачи по Счетоводство", издание от 1932 год., отпечатано в печатница ”Просвещение” на П. Зенгинов, град Варна.

Автори на изданието са:

В. З. Гериловски – редовен преподавател по счетоводство при Висшето Търговско Училище – Варна
Т. Г. Стоянов – преподавател по счетоводство при Варненското Средно Търговско Училище и Експерт Счетоводител

Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство Задачи по счетоводство

 

Предговор

Счетоводната ни литература, доста обогатена в последно време с теоритични счетоводни трудове, е бедна откъм практически разработени монографии и задачи в областите на практичното приложениет на счетоводството. Теоритичните познания, колкото и да са ценни, все пак не могат да се приложат на практика с необходимата сигурност без да бъдат твърдо усвоени чрез практическо разрешаване на редицата въпроси, възникващи във връзка със задачите, които се възлагат на счетоводството. През няколко годишната си педагогическа и практическа работа в областта на счевтоводството, ние видяхме че е необходим един систематизиран сборник със задачи за практическото приложение на счетоводството. За да отговорим на тази нужда, ние издаваме този сборник с надежда, че той ще бъде еднакво полезен, както за изучаващите счетоводството, така и за практиците, които желаят да обогатят познанията си и да разнообразят еднообразието на счетоводната практика.

Разглежданите в сборника задачи, за да улеснят постепенното усвояване на практическите въпроси, са подредени с необходимата методичност, като започвайки от обикновени текущи операции и приключване, се минава към разрешаване на по-сложни въпроси, възникващи било във връзка с юридическия характер на предприятията, било с разнообразната им стопанска дейност.

Днешната рационална организацията на предприятията вижда в лицето на модерния счетоводител ценен сутрудник, който вече не трябва да се ограничава с простото регистриране на операциите и извличане на резултатите, но чрез дълбокото и всестранно си проучване на дава ценни сведения и осветления за положението на предприятието. За да дадем представа за въпросите, свързани с подобни изследвания, поместихме като приложения няколко критически анализи на баланси и един доклад на експерт-счетоводител. Макар и да са изследвания на предприятия при други юридически норми, все пак смятаме, че ще бъдат от особена полза на членовете на нашия нов институт на заклетите експерти-счетоводители.

Употребените различни, наименования на едни и същи сметки и посочените разни пътища за достигане едни и същи резултати ни се продиктува от желанието да посочим разнообразните съществуващи теоретически и пра­ктически начини. Напрпмер: Съгласно практиката у нас и препоръките на некой теоретици, контра-активната сметка за отчитане на амортизациите се нарича амортизационен капитал. Това наименование не е в съгласие с нейната същност. Като даваме примери с употребата на това наименование, даваме и такива с по-правилно наименование амортизации.

При инвентарните статии има случаи за употребата на разнообразни резултатни сметки, които се откриват само при приключването, за да поемат констатираните в момента резултати, каквито сметки са: „с/ка Амор­тизации, с/ка Загуби от кредити, с/ка Касови разлики" и др. Те веднага се приключват със с/ка Загуби и печалби.

При други случаи вместо в с/ки с моментно назначение, същите резултати се отнасят направо в с\ка Загуби и печалби.

Понеже целим да дадем по възможност по разно­образни практически начини, предоставяме на четците сами да съдят за рационалността на този или онзи начин на отчитане.

В един сборник, даже с много по голям обем от този, който поднасяме, е невъзможно да се обхванат всички въпроси от счетоводната практика, и ние не мислим, че сме изчерпили всички практически случаи, но струва ни се, че запълваме донякъде една чувствуваща се празнота в нашата счетоводна литература.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter