Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводната Къща Извършва:

 • Приемане на счетоводните документи директно от Вашия офис;
 • Текуща обработка на счетоводни документи до три дни;
 • Предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец, с цел по-добро планиране на плащанията за ДДС към НАП;
 • Управленски консултации по всяко време;
 • Представителство пред НАП, НОИ и НСИ;
 • Навременно изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
 • Внасяне в НАП на всички декларации чрез електронен подпис или от наши куриери;
 • Обработка на работните заплати за персонала до определеното число на месеца;
 • Коректно начисляване на всички данъци и попълване на всички платежни нареждания за данъци, заплати и осигуровки, които получавате директно във Вашия офис;
 • Изготвяне на подробен месечен мениджърски финансов доклад, проследяващ финансовия резултат, финансовите средства, приходите, разходите, материалните запаси, активите, вземанията, задълженията и други важни показатели;
 • Представяне на изготвените ведомости, справки, платежни или други документи за подпис до Вашия офис;
 • Материална отговорност за данъчните последствия от осчетоводяването на дейността и пълно съдействие при данъчни проверки.
 

С нас печелите

 • Сигурност. С нас винаги ще бъдете сигурни, че какъвто и проблем да имате, ние ще намерим решение, а ако допуснем грешка ще си платим за нея.
 • Професионализъм. Ние обслужваме стотици клиенти от всички индустрии и за нас няма тайни в данъците и счетоводството. Ние се славим с най-големите инвестиции в професионалното обучение на персонала си, което се контролира с 12 професионални изпита годишно.
 • Отговорност. В нашите договори с клиентите се носи висока отговорност за всички грешки по наша вина, което не може да се уговори с главен счетоводител на трудов договор.
 • Изгода. Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е значително по-малко от разходите за щатни счетоводители, техните работни места и компютри, нужният им софтуер, консумативи, абонаменти и обучения.
 • Гъвкавост. Във взаимоотношенията с клиенти ние сме гъвкави и изобретателни, и никога не излизаме в отпуск, за разлика от щатните служители.
 • Информираност. Сигурни сме, че богатството на нашите ежемесечни финансови доклади и препоръки са непознати за Вас и силно ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter