Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > IV. Форма, съдържание и свойства на балансите

Учение за балансите

Форма съдържание и свойства на балансите (главно при акционерните и кооперативни дружества)

Според чл. 206 от Т.З. „Управителният съвет е длъжен да се грижи за редовното водене на дружествените книги и 8 дни преди общото събрание да обнародва проверената от проверителния съвет годишна равносметка заедно с доклада, който трябва да се представи на общото събрание". От същия член на закона не се вижда ясно, какво той (законът) подразбира под думата равносметка; дали само равносметка на актива и пасива (баланс) или равносметка за приходите и разходите. Като се, знае, че задачата на баланса е двояка: да представи имущественото състояние на предприятието, от една страна, и да установи годишната печалба или загуба, от друга страна - трябва да се подразбира, че обнародването се отнася едновременно до годишния баланс и до годишната равносметка за приходите и разходите.

Представеният и проверен от проверителния съвет баланс има за задача да послужи като средство на самото управление на предприятието за осветление върху състоянието и вървежа на същото, но той требва, преди всичко, да бъде предназначен за осветление на стоящите вън от управлението акционери и заинтересовани.

Ако балансът, съставен в форма на едно сумарно извлечение на актива и пасива, е достатъчен за самите ръководители на предприятието, които имат възможност да следят непосредствено вървежа на предприятието, то той, в тази си сумарна форма, не би могъл да отговаря на главното си назначение - да служи на широката публика от заинтересовани като средство за преценка на имущественото състояние и обсъждане добрия или лош вървеж на предприятието.

Предназначеният за обнародване баланс трябва да представлява едно ясно и леснодостъпно за разбиране изложение на активните и пасивни части.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter