Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > I. Същност и значение на балансите > 2. Значение на балансите

Учение за балансите

Значение на балансите

Значението на балансите се състои в това, че те ни дават възможност, с един кратък поглед, да си съставим ясна представа за имущественото (финансовото) състояние на едно дадено предприятие. Балансът представлява едно прегледно изложение на общата сума на актива и пасива, както и на съотношението между отделените активни и пасивни части.

При акционерните дружества балансите имат още и това непосредствено практическо значение, че посочват, отделно от основния капитал, годишната печалба за разпределение (в пасивната страна) или загубата за покриване (в активната страна). (В едноличните предприятия и колективните дружества реализираните печалби се прибавят към самия капитал, а загубите се приспадат).

Значението на баланса, като средство за надникване в имущественото състояние на едно предприятие чрез един кратък обзор върху активните и пасивни съставни части, съществено нараства, когато се вземат и сравнят повече баланси на същото предприятие от различно време.

Все пак, балансът представлява само една моментна картина на имущественото състояние; в баланса се фиксира само онова имуществено състояние, което се е оказало в един точно определен момент (обикновено края на операционната година), защото всички съдържащи се в баланса активни и пасивни пера са подхвърлени на постоянни, ежечасни, промени. Когато е необходимо едно по продължително време за съставянето на баланса, както това е случая при всички по големи предприятия, могат да настъпят обстоятелства, които съществено да изменят имущественото състояние още през времето на съставянето на баланса; т. е. между деня, за който се съставя баланса (31 XII) и деня в който той ще бъде окончателно изготвен. Прочее, при всяко обсъждане и преценяване на един даден баланс, не требва да се изпуща из предвид моментния характер на балансите.

Въпреки този си характер, балансите си запазват голямото значение. Защото балансът е средството, чрез което ръководителя на едно предприятие добива възможност да си дава отчет върху финансовото положение на предприятието; да изследва размерите, до които са стигнали отделните имуществени части и дълговете, както и големината на чистия капитал; да установява, дали се е оказало печалба или загуба за последната операционна година, от което ще съди|за добрия или лош вървеж на предприятието; дали то ще може да продължава функционирането си или ще требва да ликвидира; дали не се налага едно по голямо разширение или ограничение на операциите.

Какво голямо значение имат балансите особено за акционерите и кооперативни два, се изтъкна вече в самия предговор на тази книга.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter