Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Допълнителни пера на баланса

Освен реалните активни и пасивни пера на баланса, често пъти срещаме и такива, които не представляват, нито оборотно или постоянно имущество, нито действителни задължения на предприятието. Тези пера твърде често се смесват с реалните активни и пасивни пера, обстоятелство, което е давало възможност за съставяне на нереални баланси чрез замедляване същността и произхода на отделните активни и пасивни части и прикриване на несолидни активи (съмнителни вземания и др.)

Тези активни и пасивни пера, които трябва да бъдат показвани в баланса отделно от реалните активни н пасивни пера, играят ролята на корекции върху резултатите (загубите и печалбите) за отчетния период или върху оценката на известни активни и пасивни пера или пък имат за цел да изразят в самия баланс известни юридически отношения на предприятието.

Допълнителните пера на баланса могат да се представят в три групи:

  1. Преходни (транзиторни) активи и пасиви.
  2. Корективни (ректификационни, изправителни) пера.
  3. Статистични балансови пера.
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter