Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > III. Особености на балансите в едноличните и дружествени предприятия > 3. Балансите в командитните дружества

Учение за балансите

Балансите в командитните дружества

Също и при командитните дружества важат същите правила относително установяването и разпределението на годишните печалби или загуби, както и при събирателните дружества, с тази само разлика, че капиталите на командитистите (ограничено отговорните членове) си остават неизменни, т. е., не се увели­чават с лихвите и чистите, печалби. Затова, и припадащите се лихви и печалби на командитистите не се вписват в капиталовите им сметки, а в отделни частни сметки на същите, които, като дебиторни или кредиторни сметки на дружетвото, се приключват чрез ск/а „Баланс".

В случай на загуба обаче същата се отписва направо от капиталовите сметки на командитистите. Когато капиталът на един командитист се е намалил вследствие на загуба, то частта му от печалбите през следващите години ще се впис­ва направо в капиталовата му сметка до покриването на по раншната загуба (чл. 137 от Т. 3.).

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter