Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > III. Особености на балансите в едноличните и дружествени предприятия > 1. Балансите в едноличната търговия

Учение за балансите

Балансите в едноличната търговия

Встъпителен баланс на 1 януари 1922

Актив Пасив
Каса Стоки
Конторни пособия
50000
23000
2000
Капитал 75000
  75000   75000

Предприятието започва с един оборотен капитал от лв. 75000 в форма на налични пари. За една част от парите са купени стоки и разни пособия по обзавеждането, така, че при започването на предприятието капиталът се състои от налични пари, стоки и пособия.

Приключителен баланс на 31 декември 192 .

Актив Пасив
Каса
Текущи дебит. с/ки
Стоки
Римеси
Дебитори
3800
21050
46000
4850
24500
Акцепти
Кредитори
Капитал
първоначално л. 75000
печалба от изт.г. 11500
8000
5700


86500

  100200   100200

След изтичане на годината първоначалният оборотен капитал, състоящ се от пари и стоки, се е преобърнал в повече имуществени части; освен това, има и пасиви.

Сега възлиза:

Сбора на актива 100200
Сбора на пасива 13700
Чистият капитал сега е 86500
Първоначалния капитал беше 75000
  лв. 11500

11500 лв. реализиран излишък, който съставлява печалбата на предприятието за операционната година. По същия начин и всеки следващ баланс ще се базира на предшествуващия го такъв.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter